Contract de comercializare


CONDITIILE GENERALE ALE CONTRACTULUI DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII DE CALATORIE  „CORA TRAVEL”

 
   


Definitii
   Organizator: - agentie de turism care are obiect de activitate combinarea a doua sau mai multe servicii turistice/ pachete de servicii de calatorie destinate aceleiasi calatorii sau vacante si vanzarea sau oferirea spre vanzare a acestora fie direct fie prin intermediul unui alt comerciant sau impreuna cu un alt comerciant, ca un produs singular (numit pachet de servicii sau produs turistic) la un pret global.
 
   Pachet: - combinatia a cel putin doua tipuri diferite de servicii de calatorie, destinate aceleiasi calatorii sau vacante, combinate doar de organizator, oferite spre vanzare si facturate la un pret total, fiind promovate sub denumirea de pachet.
 
Calator/ beneficiar de servicii de calatorie/ turist: - orice persoana care doreste sa incheie un contract sau care are dreptul sa calatoreasca pe baza unui contract incheiat in conditiile si cu respectarea legislatiei in materie.
  
   I. Incheierea contractului
  1. Contractul se incheie, dupa caz, in momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice.
         In cazul in care prezentul document privind conditiile generale ale contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie este pus integral la dispozitia turistului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, site, etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita si nu mai este necesara semnarea lui de catre acesta.
   1.2. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.
 
   II. Modalitati si termene de plata
   3.1. Plata pachetelor de servicii de calatorie aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, EUR sau LEI si va fi specificat in contractul de comercializare a pachetelor de calatorie. In cazul platii in lei a serviciilor prevazute in euro, plata se va face la cursul BNR din ziua facturarii + coeficient de risc valutar de 1,5 %.
   3.2. Organizatorul poate anula in orice moment rezervarea serviciilor daca contravaloarea acestora nu a fost achitata organizatorului conform contractului. In cazul neplatii in totalitate a serviciilor de calatorie comandate, inainte de plecare, organizatorul va refuza imbarcarea turistului/ turistilor.
 3.3. Termenele de plata vor fi in functie de natura produsului turistic vandut si vor fi mentionate exact in contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie.
Cuantumuri: avans intre 30%-50% (indicat in programul excursiei)/  in momentul contractarii rezervarii serviciilor de calatorie, restul de 50%-70% cu cel putin 30 zile inainte de data plecarii.
 In cazul achizitionarii unor servicii de calatorie sub 30 zile fata de data plecarii, rezervarea trebuie achitata imediat si integral.
 Plata programelor de calatorie pot fi efectuate prin virament bancar, caz in care comisioanele bancare vor fi suportate de catre cel care face viramentul, foaie de varsamant sau numerar. Moneda in care se va efectua plata va fi indicata in contract.
In cazul in care turistul nu achita serviciile contractate in termenele prevazute in contract va datora organizatorului penalizari de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere in plata sumelor.
   
   IV. Drepturile si obligatiile Organizatorului
4.1. Se obliga sa detina toate autorizatiile necesare functionarii ca agentie de turism organizatoare.
4.2. Se obliga sa comunice calatorului, inainte de semnarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, informatiile precontractuale obligatorii despre caracteristicile excursiilor asa cum sunt acestea prevazute in art. 5 din Ordonanta nr. 2/2018.
4.3. Se obliga sa puna la dispozitia turistilor programele, tarifele si conditiile de vanzare a pachetelor de servicii turistice operate. In acest sens va furniza toate informatiile sau materialele publicitare si de informare privitoare la pachetele de servicii de calatorie care sunt necesare executarii obiectului prezentului contract, inclusiv informatiile cerute in mod expres de legislatia in vigoare privind protectia consumatorului. De asemenea, asupra elementelor care compun tariful pachetului turistic si asupra taxelor ce nu sunt incluse in pret si care trebuie platite de turisti separat. Programele facultative tin de optiunea fiecarui turist si pot fi achizitionate la fata locului de catre turist, toate obligatiile cu privire la aceasta prestatie ii revin agentiei locale, care va emite voucherul/ biletul pentru aceste excursii.
4.4. Se obliga sa asigure derularea operativa a pachetelor de servicii contractate, cu respectarea in totalitate a serviciilor prevazute in program.
4.5. Se obliga sa asigure, fara intarzieri nejustificate, asistenta turistica calatorilor aflati in dificultate, in special prin furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara si prin efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea calatorului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Pentru o astfel de asistenta, organizatorul are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil calatorului, in cazul in care acesta din urma este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu poate depasi costurile efective suportate de organizator.
4.6. Se obliga sa respecte cantitatea si calitatea serviciilor contractate, cu mentiunea ca nivelul clasificarii hotelurilor din strainatate poate sa difere fata de clasificarea celor din Romania, si este in conformitate cu reglementarile din tarile respective, ca urmare organizatorul nu este raspunzator pentru aceste diferente.
4.7. In cazul programelor de calatorie organizate pentru grupuri de turisti, va asigura asistenta turistica/ghidaj in limba romana, dar legislatia internationala nu permite ghidajul in muzee si la obiectivele turistice din strainatate de catre ghidul roman. Ghidul organizatorului va face prezentarea in autocar si va asigura traducerea explicatiilor date de ghidul local in cazul in care programul excursiei prevede asa ceva.
4.8. Se obliga sa asigure si sa garanteze valoarea pachetelor de calatorie pentru riscul de insolventa si/sau faliment al organizatorului, precum si sa raporteze la Ministerul Turismului informatiile cu privire la pachetele de calatorie vandute conform Ordinului Ministerului Turismului nr. 156/15.01.2019.
4.9. Se obliga sa comunice prompt calatorului modificarile care intervin in derularea programelor (ex. schimbare orar de zbor, modificarea orei si locului de plecare cu autocarul, etc.).
4.10. In cazul circuitelor in care transportul se realizeaza combinat avion + autocar, organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica programul excursiei in functie de schimbarea orarului de zbor.
4.11. Organizatorul nu este raspunzator pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Compania aeriana, fara a cere acordul organizatorului, are dreptul de a modifica orele de zbor, situatie in care aceasta este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, care au zbor inclus, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.12. Isi rezerva dreptul de a modifica ordinea de desfasurare sau continutul programelor in cazul in care acest lucru este absolut necesar.
4.13. Se obliga sa anunte calatorul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei, in cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare.
4.14. Se obliga sa indeplineasca serviciile ce fac obiectul contractului, actelor aditionale si e-mailurilor prin care se precizeaza sau se modifica programele turistice.
4.15. Se obliga sa specifice pentru programele organizate pentru grupuri de turisti numarul minim de participanti necesari pentru realizarea excursiei si sa respecte datele de plecare publicate in materialele publicitare. In cazul necompletarii grupului, organizatorul va anunta calatorul cu minim 20 de zile inainte de plecare si va propune solutii alternative. In cazul in care calatorul nu agreeaza solutiile alternative, organizatorul va proceda la restituirea sumelor incasate in termen de max. 2 zile lucratoare, fara sa fie obligat la plata vreunei despagubiri.
4.16. Se obliga sa rezolve toate reclamatiile privind calitatea si cantitatea serviciilor de calatorie prestate, organizatorul fiind responsabil fata de turist cu privire la buna executare a pachetului de servicii de calatorie. Agentia organizatoare este exonerata de orice raspundere cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului, unor cauze de forta majora, sau a unor imprejurari pe care nici organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar, defectiunile tehnice aparute in cazul transportului cu autocarul, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, etc.).
4.17. Se obliga sa puna la dispozitia turistilor informatiile cu privire la polita de asigurare privind insolvabilitatea. Turistii sunt asigurati pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acestea, in cazul insolvabilitatii sau falimentului organizatorului, la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIG SA, cu sediul în Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, 011822 Bucuresti, Tel: 021-4057420, polita cu Seria I NR 51445 este valabila in perioada 13.12.2019 - 12.12.2020.
4.18. Se obliga sa notifice prin e-mail sau scrisoare recomandata fiecare calator cu care a incheiat contracte de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie despre o eventuala deschidere a procedurii de insolventa sau faliment, pentru a permite calatorului sa se adeseze asiguratorului, in scris, pentru rambursarea sumelor achitate in conformitate cu prevederile OG nr. 2/02.02.2018 privind pachetele de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si modificarea unor acte normative. 
4.19. In situatia in care in contractul privind pachetul de servicii de calatorie este inclus transportul de pasageri, in cel mai scurt timp posibil de la notificarea primita de la calator, dar nu mai mult de 12 ore, prin intermediul unui operator specializat, sa asigure repatrierea calatorilor suportand cheltuielile de repatriere sau sa ofere servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului.
4.20. Organizatorul are dreptul de a modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii de calatorie contractat. Aceste majorari nu pot depasi max. 8 % din valoarea excursiei.
4.21. Organizatorul este raspunzator pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
   a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
   b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, over booking (suprarezervari), lucrari sau reparatii pe drumurile publice, neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Organizatorul nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;
   c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
4.22. In cazul in care organizatorul nu isi va putea executa obligatiile contractuale, va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, respectiv va acorda servicii de aceeasi cantitate si calitate cu cele imposibil de executat. In situatia in care nu se pot acorda servicii de aceeasi calitate ca cele din oferta, ci inferioare, organizatorul va restitui catre agent diferenta de tarif sau va acorda servicii suplimentare sau superioare in compensatie, cu acordul clientului.
4.23. Se obliga sa pastreze confidentialitatea continutului prezentului contract, a datelor calatorilor si sa nu foloseasca datele de contact ale acestora in interes personal.
4.24. Sa transmita calatorului, in functie de natura programului turistic, documentele de calatorie si/ sau informarea cu privire la detaliile de plecare (locul si ora de intalnire cu ghidul, numele si numarul de telefon al ghidului, etc.).
 
   V. Drepturile si obligatiile calatorului/ turistului
5.1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane (cesionar) care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris organizatorul cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea datei de plecare. In acest caz organizatorul va incheia cu cesionarul  contractul de comercializare a pachetelor de calatorie. Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari (taxa modificare nume, taxa anulare, etc.). In cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai daca transportatorul aerian permite aceasta modificare.
5.2. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorarii, calatorul poate rezilia/denunta unilateral contractul fara nicio obligatie fata de organizator, acesta avand dreptul la rambursarea imediata a sumelor platite.
5.3. Calatorul este obligat sa comunice organizatorului in termen de 3 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.13. privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, hotararea sa de a opta pentru:
   a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor, sau
   b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
   5.4. În cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.13, se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
   5.5. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul în temeiul pct. 5.3. sau organizatorul anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:
   a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de organizator;
   b) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioara propus de catre organizator, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete de calatorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;
   c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
   5.6. In toate cazurile mentionate la pct. 5.5., turistul are dreptul sa solicite organizatorului si o despagubire, al carei cuantum nu poate depasi tariful excursiei contractate si poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
   a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar organizatorul a informat calatorul cu cel putin 20 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
   b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.21. lit. b);
   c) anularea s-a facut din vina calatorului.
   5.7. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca organizatorul pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.
   5.8. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Organizatorul va rezolva cerintele turistului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator.
    Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. VI la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.
   5.9. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la organizator.
   5.10. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de organizator (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie.
   5.11. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu organizatorul sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar organizatorul nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
   5.12. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de exemplu: calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, organizatorul recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei, care nu sunt in sarcina organizatorului (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), organizatorul este exonerat de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
   5.13. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
   5.14. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Organizatorul nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
   5.15. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.
   5.16. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
   5.17. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Organizatorul recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, daca agentia ofera acest tip de serviciu. Organizatorul nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul acestuia, deoarece acesta este doar intermediar intre turist si asigurator.
 
   VI. Renuntari, penalizari, despagubiri
   6.1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza organizatorului penalizari dupa cum urmeaza: 
   6.1.1. În cazul serviciilor de calatorie interne si unele servicii externe (individual sau cu autocarul), penalizarile sunt de:
   a) 30 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data inceperii excursiei;
   b) 60 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16 – 30 de zile calendaristice inainte de data inceperii excursiei;
   c) 100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de inceperea excursiei, pentru neprezentarea la program sau in cazul refuzului autoritatilor de a iesi din tara sau de a intra in strainatate;
   6.1.2. In cazul serviciilor de calatorie externe cu avionul, penalizarile sunt de:
  1. 50 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data inceperii excursiei;
  2. 75 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 21 – 30 de zile calendaristice înainte de data inceperii excursiei;
   c) 100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 21 zile calendaristice inainte de data inceperii excursiei, pentru neprezentarea la program sau in cazul refuzului autoritatilor de a iesi din tara sau de a intra in strainatate.
   6.2. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in contract pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar organizatorul are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 6.1.
   6.3. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de organizator prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
   6.4. Penalizarile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c), respectiv 6.1.2 lit. c) se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.
   6.5. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie la agentia de turism la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
   6.6. Organizatorul va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
   6.7. Organizatorul nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere agentia organizatoare.
   6.8. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.3 si 6.4 se vor retine de catre organizator, din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
 
   VII. Reclamatii
   7.1. In cazul in care calatorul este nemultumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului agentiei organizatoare (in maxim 24 de ore de la constatarea acesteia), cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali, etc.). In cazul neindeplinirii acestor obligatii, organizatorul este exonerat de orice raspundere cu privire la deficientele semnalate.
   7.2. Atat organizatorul, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, calatorul va depune la sediul organizatorului o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei. Reclamatiile si sesizarile calatorilor vor putea fi primite direct de la calator utilizand datele de contact din cadrul contractului incheiat cu calatorul:
Cora Travel, adresa: Calea Manastur 76/1, 400658 Cluj Napoca, tel/fax: 0264-462447, mobil: 0744-420424, e-mail: contact@coratravel.ro, persoana de contact: Agnes Molnar.
7.3. Organizatorul va raspunde in scris calatorului in termen de maxim 15 zile lucratoare de la primirea reclamatiilor/ sesizarilor. Organizatorul va suporta integral daunele produse calatorului, cu exceptia cazului in care se dovedeste ca daunele produse calatorilor se datoreaza culpei exclusive a acestora.
7.4. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile/ sesizarile facute in nume personal.
 
 
 
   VIII. Forta majora
   8.1. Forta majora, asa cum este aceasta definita prin lege, exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
   8.2. Organizatorul nu va fi raspunzatoare in niciun fel pentru orice pierdere, prejudiciu, intarziere sau neexecutare a unei obligatii din acest contract, rezultate dintr-un eveniment de forta majora.
   8.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
   8.4. Cazurile de forta majora vor fi aduse la cunostinta celeilalte parti prin scrisoare recomandata sau e-mail in termen de 3 zile de la producerea lor, trimitandu-se acte doveditoare in termen de 7 zile. Indeplinirea obligatiilor vor fi reluate dupa incetarea acestora.
 
   IX. Confidentialitatea si protectia datelor cu caracter personal
   9.1. Organizatorul se obliga sa utilizeze datele personale ale calatorului numai in scopul asigurarii serviciilor de calatorie contractate de calator si va pune la dispozitia acestuia consimtamantul pentru protectia datelor.
 
   9.2. Datele cu caracter personal prelucrate vor fi stocate pentru perioada necesarii indeplinirii scopului contractului si ulterior, insa nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora cu exceptia unor prevederi legale privind arhivarea ori existenta unor interese legitime care impun prelucrarea peste acest termen.
 
   XI. Dispozitii finale
   11.1. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.
   11.2. Modificari aduse prezentului contract se vor face prin acte aditionale, cu acordul partilor.
   11.3. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, in conformitate cu oferta organizatorului.
   11.4. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente pe raza careia isi are sediul organizatorul.